Onze partners

dutch cell dogs logo adessium foundation

Adessium Foundation

Adessium Foundation streeft naar een blijvend positieve verandering in de samenleving. Dit doen ze door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Met deze begunstigden streven zij naar een blijvend positieve verandering in de samenleving.

Ze steunen organisaties in Nederland, en initiatieven die gericht zijn op de Europese samenleving en daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verlenen ze ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

Geef asielhonden een
tweede kans